สีสวาด ปันสุข

“จุดเริ่มต้นหนึ่งในอีกหลายโครงการของ ป.ปันวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ต้องการนำศิลปะมาถ่ายทอดและส่งต่อความสุขแบ่งปันคืนกลับสู่สังคม”

สีสวาด ปันสุข “จุดเริ่มต้นหนึ่งในอีกหลายโครงการของ ป.ปันวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ต้องการนำศิลปะมาถ่ายทอดและส่งต่อความสุขแบ่งปันคืนกลับสู่สังคม”

ด้วยการสนับสนุนจาก 9 ศิลปินจิตอาสา ในการสร้างสรรค์งานศิลปะบนโมเดลแมวสีสวาด 9 ตัว ถือเป็นน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ โดยแมวทั้ง 9 ตัวจะนำมาจัดแสดงให้ผู้สนใจได้สัมผัสช่วงเดือนธันวาคม ในพื้นที่กรุงเทพฯ ก่อนจะนำไปจัดประมูลผ่านออนไลน์ เพื่อระดมทุนในการช่วยเหลือสัตว์จรจัด ไม่ว่าจะเป็นค่ายา ค่ารักษาโรค ค่าอาหาร ค่าทำหมัน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดูแลน้องๆ หมาแมวจรจัด ซึ่งรายได้จากการประมูลทั้งหมดจะถูกส่งมอบให้มูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ โดยโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน จังหวัดนครราชสีมาต่อไป โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ

9 ศิลปินจิตอาสา ได้แก่ ตูน บอดี้สแลม, ก้อย รัชวิน, แสตมป์ อภิวัชร์, อุ๋ย Buddha Bless, เป้ MVL & น้องกร, เป๋ง ชานนท์ & น้องสายไหม, บิ๊ง Binko, ต๊อด Sahred Toy และวง Silly Fools

ที่มาของ สีสวาด ปันสุข

ที่มาของ สีสวาด ปันสุข

ปัญหาสัตว์จรจัดอาจจะเป็นปัญหาที่หลายๆคนอาจมองข้าม แต่ในความเป็นจริง แล้ว จ้านวนแมวและสุนัขจรจัดทั่วประเทศไทย ยังมีสูงถึง “164,144 ตัว” โดยเฉพาะแมว ที่มีจ้านวนเพิ่มขึ้นมาก เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรค Covid-19 ท้าให้คาเฟ่แมวหลายแห่งต้องปิดตัวลง

ปัญหาสัตว์จรจัด ไม่ใช่แค่การที่น้องแมวและสุนัขจรจัดไม่มีบ้านอยู่ แต่กระทบไป ถึงสุขอนามัยของสังคม โดยเฉพาะ “โรคพิษสุนัขบ้า” ที่ในปัจจุบันยังไม่มีวิธี รักษาโรคพิษสุนัขให้หายขาดได้ ป.ปัน เชื่อว่าพวกเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วม ในการบรรเทาปัญหาสังคมนี้ได้ จึงจัดตั้งโครงการ “สีสวาดปันสุข” นี้ขึ้นมา เพื่อ เป็นสื่อกลางในการส่งต่อความช่วยเหลือแก่สัตว์จรจัด

โดยโครงการสีสวาดปันสุข ได้เปิดตัวครั้งแรกที่งาน “สวัสดี-สีสวาด” ณ ห้าง Central นครราชสีมา เมื่อวันที่ 18-20 กันยายน 2563 โดยมีกิจกรรมขาย สินค้า, Workshop เพื่อระดมทุนบริจาค และเปิดประมูลรูปปั้นแมวน้องวาดสุข พร้อมลายเซ็นจากวง Polycat 1 ตัว โดยยอดประมูลอยู่ที่ “3,609 บาท”

ร่วมประมูลรูปปั้นแมว

ร่วมประมูลรูปปั้นแมว

ออกแบบลวดลาย พิเศษ 9 ตัว จาก 9 ศิลปินจิตอาสา

เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือสัตว์จรจัด ผ่านมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปถัมป์ฯ

“คราม”

“ทานตะวัน”

“เหนือเมฆ”

“หมูย่าง”

“Titomoji”

“เจ้ามีเป็ด”

“ยังไม่มีชื่อ”

“ปิเก้”

“Yaiba”

ช่องทางการประมูลออนไลน์

ช่องทางการประมูลออนไลน์

เพิ่มเพื่อน

เกี่ยวกับ ป.ปัน

เกี่ยวกับ ป.ปัน

ป.ปัน ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม โดยมีเป้าหมายสู่การพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน เราสนับสนุนให้เกิดการแบ่งปันกันในสังคม มุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อมองโอกาสในด้านต่างๆ โดยขับเคลื่องผ่านกิจกรรมต่างๆ และความร่วมมือในการระดมทุนจากหลายภาคส่วน

ป .ปัน ไม่ใช่ “มูลนิธิ” แต่เราคือ “ธุรกิจเพื่อสังคม” เป็นการนำแนวคิดทำงธุรกิจเข้ามา ปรับใช้ เพื่อให้เราอยู่ด้วยตัวเองได้ ไม่ต้องพึ่งพาเงินบริจาค ทำให้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างยั่งยืน โดยการนำผลกำไรจากการประกอบกิจการไปทำสาธารณะประโยชน์ต่อไป

กิจกรรมและข่าวสาร

กิจกรรมและข่าวสาร

ภาพกิจกรรมขายเสื้อที่ระลึกจากงาน สวัสดีสีสวาด และกิจกรรม Workshop ระบายสีปูนปาสเตอร์น้องวาดสุข